Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hãy hỏi để biết 02.05.2018

"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các vấn đề liên quan tới tri thức, khoa học nông nghiệp; các kinh nghiệm, chỉ dẫn; và thậm chí là cả các vấn đề liên quan tới đời sống tại nông thôn. "Hãy hỏi để biết" phát sóng 20h thứ Hai đến thứ Sáu trên Kênh VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi