Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hãy hỏi để biết 10.07.2018

Chương trình hãy hỏi để biết ngày 10.07.2018 có những nội dung chính sau đây: - Khắc phục bò có thai bị bệnh thương hàn - Thả ong mắt đỏ diệt sâu đục thân hại ruộng mía - Những lưu ý khi tiêm vacxin phòng bệnh cho gà - Khắc phục gà bị viêm đường hô hấp trên - Khắc phục sầu riêng bị quá nhiều sâu bệnh tấn công

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi