Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hãy hỏi để biết 17.07.2018

Chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng ngày 17.07.2018 đã trả lời một số câu hỏi mà bà con đã gửi về như: - Khắc phục ngan bị nhiễm trùng huyết - Cách chọn bò cái làm giống - Điều trị bệnh phó thương hàn cho vịt - Trồng dừa xiêm trên đất bãi bồi ven sông có được không? - Khắc phục lợn bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa - Hiện tượng thối mục thân trên cây xoài - Cách sử dụng thuốc tẩy giun sán cho bê-bò hiệu quả

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi