Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hãy hỏi để biết 26.07.2018

Chương trình Hãy hỏi để biết 26.07.2018 có những nội dung chính sau đây: - Bệnh tụ huyết trùng ghép cầu trùng trên thỏ - Phòng trừ bệnh cho rau muống vào mùa mưa - Giống gà có nguồn gốc từ Hungary - Khắc phục tình trạng đổ ngã và ốc bươu vàng hại cây rau muống

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi