Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hãy hỏi để biết 03.08.2018

Nhiều vấn đề sẽ được các chuyên gia tư vấn trong chương trình Hãy hỏi để biết 03.08.2018: - Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi lợn đến khu dân cư - Triệu chứng bệnh tụ huyết trùng ở gà và cách chữa - Kỹ thuật bón phân cho cây bưởi giai đoạn mang quả - Khắc phục cây chanh bị vàng lá, xoăn lá - Lợn cứng toàn thân, ngã không dậy được là mắc bệnh gì?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi