Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hãy hỏi để biết 09.08.2018

Nhiều vấn đề sẽ được các chuyên gia tư vấn trong chương trình Hãy hỏi để biết 09.08.2018:

- Lịch tiêm vacxin cho gà con giai đoạn quây úm
- Cách "an thai" cho lợn nái chửa
- Bệnh trọng trên lúa: Vàng lùn, lùn xoắn lá 
- Diệt dòi đục quả bưởi
- Phòng chống bọ hà hại khoai lang

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi