Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hễ thấy gà bị bị viêm mắt có bọt ở mắt thì áp dụng ngay cách này

Nuôi đàn gà được 20 ngày tuổi, mắt gà có bọt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi