Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hiện tượng bạc lá trên cây cà phê

Cây cà phê ươm được 1 tháng tuổi, có biểu hiện: + Bạc lá, trắng cả cây + Đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây cà phê bị bệnh bạc lá:

+ Nguyên nhân gây bệnh: Từ cây giống bị bệnh hoặc do đất thiếu dinh dưỡng hoặc bị côn trùng môi giới truyền bệnh

+ Kiểm tra lại giống, có côn trùng môi giới truyền bệnh không

+ Nhổ bỏ tiêu hủy cây bị bệnh nặng

+ Phòng bệnh là chính: Chọn cây giống sạch bệnh, trồng trên đất sạch bệnh

+ Phun phòng trừ côn trùng chích hút: CLOTHIANIDIN hoặc ETOFENPROX hoặc NITENPYRAM hoặc THIAMETHOXAM.

+ Bón phân cân đối đầy đủ

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi