Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hiệu quả giống su hào ngắn ngày chịu nhiệt tại Hải Dương

Giống su hào TV46 giống su hào ngắn ngày, có khả năng chịu nhiệt, chịu hạn, trồng được cả 3 thời điểm: Đông sớm, đông chính vụ và đông muộn; năng suất lên đến 1,5 tấn/ha, thu nhập bình quân từ giống su hào này là 8-10 triệu đồng/sào.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi