Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hiệu quả từ mô hình trồng nấm sạch

Trang trại nấm của ông Chu Văn Yến ở xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội. Những cây nấm Linh Chi đang bắt đầu có mũ nấm. Chỉ ít ngày nữa là cho thu hoạch.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi