Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hiệu suất vàng | Dinh dưỡng và chăm sóc heo con nền tảng tăng hiệu suất heo thịt

Hiệu suất vàng | Có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu như trọng lượng của heo nuôi sữa tăng thêm 1,5kg, thì heo thịt khi xuất chuồng sẽ sớm hơn tới 12 ngày. Trọng lượng heo con khi sinh ra có vai trò vô cùng quan trọng đối với heo thịt khi xuất chuồng. Vậy thì làm thế nào để tăng trọng lượng heo con và tạo nền tảng tốt cho heo thịt?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi