Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hồ tiêu

Trồng trọt | Cây tiêu đang ra hoa: Có nên phun thuốc diệt côn trùng?

40 views
Trồng trọt | 1200 trụ tiêu 4 năm tuổi. Cây tiêu đang ra hoa có bọ xít muỗi và con côn trùng gây hại, một số lá bị vàng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Cây tiêu bị héo rũ đọt, chết nhanh: Liệu có "vô phương cứu chữa"?

30 views
Trồng trọt | 300 trụ tiêu 5 năm tuổi, có hiện tượng chết từ đọt non đầu trụ xuống dưới, đọt non héo rũ, cây chết nhanh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cách đơn giản phân biệt bệnh chết nhanh - chết chậm cây tiêu

40 views
Trồng trọt | Trồng 3000 cây tiêu, 1 năm tuổi, cây bị rụng đốt, vàng lá, đụng nhẹ thôi là rụng nhiều, bị 3 ngày hôm nay, bị 30%, chưa chữa gì, Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Diệt côn trùng chích hút hại tiêu thế nào hiệu quả?

11h20' 09/07/2018 69 views
Trồng trọt | Tiêu đang ra hoa bị bọ xít muỗi và côn trùng chích hút cắn hoa thì phải làm thế nào để khắc phục?

Trồng trọt | Sử dụng phân vi sinh phòng bệnh chết nhanh, chết chậm cây tiêu

34 views
Trồng trọt | Có mô hình nào sử dụng phân vi sinh phòng bệnh chết nhanh, chết chậm cây tiêu hay không?

Trồng trọt | Cây tiêu bị khô lá, rụng lá: Nguyên nhân và cách khắc phục

75 views
Trồng trọt | Trồng 200 trụ tiêu được khoảng gần 1 năm. Tiêu có hiện tượng khô lá, rụng lá xanh, ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Đã bị bệnh khoảng 2 tháng, bị mất khoảng 60%. Hỏi nguyên nhân và ...

Trồng trọt | Chăm sóc thế nào để cây tiêu ra nhiều rễ tôm?

52 views
Trồng trọt | 2ha cây tiêu được 3 năm tuổi, có hiện tượng lá vàng không ra rễ tôm. Chăm sóc thế nào để cây tiêu ra nhiều rễ tôm?

Trồng trọt | Sử dụng "thuốc kích thích" quá liều cho cây tiêu: Lợi bất cập hại

13h18' 30/06/2018 65 views
Trồng trọt | Trồng 500 trụ tiêu được 15 năm tuổi, vào đầu mùa mưa phun thuốc kích thích ra bông quá liều, giờ có hiện tượng rụng lá từ dưới gốc lên, rụng khoảng 80% vườn, chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên ...

Rệp sáp "tấn công" gây bệnh trên cây hồ tiêu

27 views
200 trụ tiêu đang ra hoa, ở dưới gốc tiêu có nhiều rệp sáp bám quanh gốc. Hỏi dùng thuốc trực tiếp diệt rệp sáp bám quanh gốc được không, dùng loại thuốc nào hiệu quả?