Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hồ tiêu

Trồng trọt | Cây tiêu lá rất nhỏ: Người trồng "đau đầu" không biết lý do

63 views
Trồng trọt | Cây tiêu ra lá nhỏ là bị thiếu chất gì? Hỏi nguyên tại sao cây tiêu lại bị như vậy và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Hồ tiêu bị đỏ lá ngọn, rụng đốt là bị bệnh gì?

37 views
Trồng trọt | Hồ tiêu 1 năm tuổi, lá ngọn bị đỏ, rụng đốt là bị bệnh gì?

Trồng trọt | Bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu gây nên những triệu chứng thế nào?

88 views
Trồng trọt | Trồng tiêu được 3 năm tuổi. Sau mùa mưa thì tiêu có hiện tượng vàng lá thối rễ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Phòng trị cây tiêu bị bệnh thán thư

110 views
Trồng trọt | Tiêu 3 năm tuổi, thời tiết mưa nhiều kéo dài, hiện nay cây có hiện tượng đen đầu lá và dần đen cả lá gây rụng lá, rụng cả chuỗi hạt, rễ bị ngâm nước thường xuyên, ngoài ra không có hiện ...

Trồng trọt | Vườn tiêu bị bạc lá, rụng đốt: Biện pháp khắc phục

140 views
Trồng trọt | 500 trụ tiêu 7 tháng, 2 tháng nay thấy lá già ở cây có hiện tượng mỏng mềm, bị bạc trắng, vàng lá gân xanh, rụng. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Diệt côn trùng chích hút hại hồ tiêu

96 views
Trồng trọt | Trồng 1 mẫu tiêu được 8 năm tuổi, cây có hiện tượng rụng bông, thâm cuống, lá hơi xoăn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục bệnh thán thư gây hại trên cây hồ tiêu

184 views
Trồng trọt | Cây tiêu trồng 3 năm, cháy mép lá non rồi rụng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cây tiêu mắc bệnh chết nhanh chết chậm

66 views
Trồng trọt | Trồng hơn 1.000 trụ tiêu được 4 năm tuổi, 3 tháng nay, cây xuất hiện nấm hồng và nấm trắng trên ngọn, làm rụng lá, rụng đốt, chết ngọn, ngoài ra bình thường, bị khoảng 80% vườn, đã dùng ...

Trồng trọt | Khắc phục cây tiêu bị bệnh vàng lá, thối rễ

100 views
Trồng trọt | Trồng tiêu đã được 1 năm tuổi. Một số trụ tiêu đang ra hoa nhưng lại ra hạt màu trắng. Lá hơi xoăn, bạc lá non. Đã bị 1 tuần, đã bón phân đầy đủ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?