Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hồ tiêu

Khắc phục khi cây tiêu mắc bệnh chết nhanh

15h24' 02/08/2016 135 views
Tiêu bị chết nhanh và bị bệnh thán thư. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây tiêu mắc bệnh thán thư do nấm gây hại

15h24' 02/08/2016 349 views
600 trụ tiêu, trồng được 1 năm tuổi, 2 tuần nay cây tiêu có hiện tượng thối lá ở mép, lên đọt nhưng chậm phát triển. Đã dùng thuốc xxxlaxy và mancozeb nhưng không đỡ, bị 30 cây. Hỏi nguyên nhân và ...

Khắc phục câu tiêu mắc bệnh chết nhanh chết chậm

15h24' 02/08/2016 230 views
Tôi có 4000 gốc tiêu được 3 năm tuổi, hiện nay tiêu đang ra bông, 1 tuần nay cây tiêu có hiện tượng vàng và rụng lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây tiêu bị vàng lá

15h24' 02/08/2016 1,189 views
Cây tiêu biểu hiện cháy lá, vàng lá, rụng lá, đã dùng thuốc. Bị 2 tuần. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục khi hồ tiêu bị bệnh thán thư

15h24' 02/08/2016 1,098 views
Cây tiêu có biểu hiện thối lá ở mép, đọt chậm phát triển. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây tiêu bị đốm và vàng lá

15h23' 02/08/2016 477 views
Tiêu trồng được 1 năm, 1 tháng nay cây tiêu có hiện tượng đốm lá và vàng lá, lá không được thẳng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây tiêu bị vàng lá sau khi tưới phân chuồng tươi

15h20' 02/08/2016 571 views
Tiêu 4 năm tuổi, đang có trái. Cách đây 10 ngày có bón phân chuồng tươi, sau khi bón xong khoảng hơn 1 tuần thì có hiện tượng vàng lá, bạc lá, rụt ngọn, ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Hỏi cách ...

Khắc phục hồ tiêu bị cháy rìa lá

15h19' 02/08/2016 225 views
Cây tiêu trồng 8 năm bị cháy rìa lá, làm thế nào để khắc phục?

Khắc phục cây tiêu bị rụng trái non, rụng lá xanh

15h19' 02/08/2016 3,384 views
Cây tiêu 8 năm có hiện tượng rụng trái non nhiều, rụng lá còn xanh. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?