Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hồ tiêu

Trồng trọt | Phòng trị cây tiêu bị bệnh thán thư

194 views
Trồng trọt | Tiêu 3 năm tuổi, thời tiết mưa nhiều kéo dài, hiện nay cây có hiện tượng đen đầu lá và dần đen cả lá gây rụng lá, rụng cả chuỗi hạt, rễ bị ngâm nước thường xuyên, ngoài ra không có hiện ...

Trồng trọt | Vườn tiêu bị bạc lá, rụng đốt: Biện pháp khắc phục

259 views
Trồng trọt | 500 trụ tiêu 7 tháng, 2 tháng nay thấy lá già ở cây có hiện tượng mỏng mềm, bị bạc trắng, vàng lá gân xanh, rụng. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Diệt côn trùng chích hút hại hồ tiêu

200 views
Trồng trọt | Trồng 1 mẫu tiêu được 8 năm tuổi, cây có hiện tượng rụng bông, thâm cuống, lá hơi xoăn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục bệnh thán thư gây hại trên cây hồ tiêu

268 views
Trồng trọt | Cây tiêu trồng 3 năm, cháy mép lá non rồi rụng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cây tiêu mắc bệnh chết nhanh chết chậm

212 views
Trồng trọt | Trồng hơn 1.000 trụ tiêu được 4 năm tuổi, 3 tháng nay, cây xuất hiện nấm hồng và nấm trắng trên ngọn, làm rụng lá, rụng đốt, chết ngọn, ngoài ra bình thường, bị khoảng 80% vườn, đã dùng ...

Trồng trọt | Khắc phục cây tiêu bị bệnh vàng lá, thối rễ

280 views
Trồng trọt | Trồng tiêu đã được 1 năm tuổi. Một số trụ tiêu đang ra hoa nhưng lại ra hạt màu trắng. Lá hơi xoăn, bạc lá non. Đã bị 1 tuần, đã bón phân đầy đủ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Phân biệt bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu

260 views
Trồng trọt | Cây tiêu trồng được 1 năm. Có biểu hiện rụng đốt, vàng lá, rễ nốt đen bằng hạt đậu. Bị 2-3 tháng nay. Đã dùng thuốc mancozeb + tuyến trùng nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách ...

Trồng trọt | Thuốc trị bệnh nấm trên cây hồ tiêu

287 views
Trồng trọt | Phun thuốc trị bệnh nấm cho cây hồ tiêu có hoạt chất Mancozeb cộng với Metalaxyl trong khi cây đang vào thời kỳ trổ hoa thì có ảnh hưởng gì đến cây hay không?

Trồng trọt | Diệt trừ côn trùng chích hút hại hồ tiêu

199 views
Trồng trọt | Hồ tiêu trồng 2 năm bị xoăn ngọn, bạc lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?