Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hồ tiêu

Trồng trọt | Phân biệt bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu

90 views
Trồng trọt | Cây tiêu trồng được 1 năm. Có biểu hiện rụng đốt, vàng lá, rễ nốt đen bằng hạt đậu. Bị 2-3 tháng nay. Đã dùng thuốc mancozeb + tuyến trùng nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách ...

Trồng trọt | Thuốc trị bệnh nấm trên cây hồ tiêu

133 views
Trồng trọt | Phun thuốc trị bệnh nấm cho cây hồ tiêu có hoạt chất Mancozeb cộng với Metalaxyl trong khi cây đang vào thời kỳ trổ hoa thì có ảnh hưởng gì đến cây hay không?

Trồng trọt | Diệt trừ côn trùng chích hút hại hồ tiêu

64 views
Trồng trọt | Hồ tiêu trồng 2 năm bị xoăn ngọn, bạc lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | "Hạ gục" nấm bệnh gây hại trên cây tiêu thế nào?

113 views
Trồng trọt | Trồng 400 trụ tiêu, 11 tháng tuổi, có hiện tượng thân mốc trắng khi dùng tay xoa thấy nhớt, lá bạc trắng, héo và rụng dần, cây chết, đã bị hơn 1 tháng, đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. ...

Trồng trọt | Khắc phục hiện tượng rụng đốt non trên cây hồ tiêu

57 views
Trồng trọt | Cây hồ tiêu có hiện tượng rụng đốt non, không có biểu hiện nào khác. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cây tiêu đang ra hoa: Có nên phun thuốc diệt côn trùng?

145 views
Trồng trọt | 1200 trụ tiêu 4 năm tuổi. Cây tiêu đang ra hoa có bọ xít muỗi và con côn trùng gây hại, một số lá bị vàng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Cây tiêu bị héo rũ đọt, chết nhanh: Liệu có "vô phương cứu chữa"?

91 views
Trồng trọt | 300 trụ tiêu 5 năm tuổi, có hiện tượng chết từ đọt non đầu trụ xuống dưới, đọt non héo rũ, cây chết nhanh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cách đơn giản phân biệt bệnh chết nhanh - chết chậm cây tiêu

93 views
Trồng trọt | Trồng 3000 cây tiêu, 1 năm tuổi, cây bị rụng đốt, vàng lá, đụng nhẹ thôi là rụng nhiều, bị 3 ngày hôm nay, bị 30%, chưa chữa gì, Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Diệt côn trùng chích hút hại tiêu thế nào hiệu quả?

11h20' 09/07/2018 113 views
Trồng trọt | Tiêu đang ra hoa bị bọ xít muỗi và côn trùng chích hút cắn hoa thì phải làm thế nào để khắc phục?