Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hồ tiêu

Khắc phục hồ tiêu bị cháy rìa lá

15h19' 02/08/2016 352 views
Cây tiêu trồng 8 năm bị cháy rìa lá, làm thế nào để khắc phục?

Khắc phục cây tiêu bị rụng trái non, rụng lá xanh

15h19' 02/08/2016 4,337 views
Cây tiêu 8 năm có hiện tượng rụng trái non nhiều, rụng lá còn xanh. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?