Thông tin về nhà nông vì nhà nông

"Hòa mình" vào vùng quê đáng sống Yên Khánh - CSNN 339 | VTC16

Vào năm 2011, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bắt đầu thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dưới sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân. Đến năm 2017, huyện này đã có 17/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, ngày càng toàn diện hơn, người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tin tưởng, tích cực hưởng ứng tham gia. Đời sống kinh tế và văn hóa tinh thần của người dân tăng lên, tạo nên một vùng nông thôn yên bình, khang trang, sạch đẹp. Vùng đất Yên Khánh vì thế mà được ví von là vùng quê đáng sống.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi