Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hướng dẫn cách diệt bọ cánh cứng trên vườn cà phê

Vườn cây cà phê bị bọ cánh cứng gây hại thì cách diệt chúng như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi