Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hướng dẫn kết hợp nuôi cá trắm với ba ba

Đang nuôi cá cá trắm. Hỏi bây giờ nuôi ba ba có được không?

Có thể nuôi ba ba và cá được. Khi nuôi thêm ba ba thì cần xây thêm bờ, lát thêm gạch nằm nghiêng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi