Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục bệnh đỏ chân ở ếch

Ếch bị rụng đốt chân, da lở loét, bỏ ăn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi