Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục cây cà gai leo bị đen, nhũn, thối lá

Cây giống cà gai leo ra hạt được 15 đến 20 ngày tuổi, cây đang nhú lên được 1 cm thì có hiện tượng bị đen lá, thối lá, nhũn lá đến tận thân. Đã dùng nhiều thuốc nhưng không khỏi, bệnh phát triển ngày càng mạnh. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi