Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục cây đinh lăng bị bệnh do vi khuẩn

Cây đinh lăng đang xanh tốt bị thối lá, úa lá, thối từ gốc lên ngọn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây đinh lăng bị bệnh do vi khuẩn:

- Đem cây bị bệnh nặng mang ra xa khu trồng tiêu hủy, rắc VÔI khử trùng đất hoặc phun các THUỐC GỐC ĐỒNG.

- Bón tăng KALI, tăng LÂN, PHÂN HỮU CƠ HOAI MỤC hoặc PHÂN HỮU CƠ VI SINH, không nên bón PHÂN ĐẠM khi cây bị bệnh.

- Dùng 1 trong các thuốc như: FTHALIDE + KASUGAMYCIN hoặc COPPER OXYCHLORIDE + STREPTOMYCIN hoặc BACILLUS SUBTILIS, phun theo khuyến cáo.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi