Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục cây tùng bị nấm sợi gây hại

Khắc phục cây tùng bị nấm sợi gây hại: Trên cây tùng có biểu hiên có sợi nấm màu trắng bám vào cành già, còn ở lá thì bị phủ một lớp màu trắng như sương. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi