Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục gà Đông Tảo bị bệnh Newcastle ghép đầu đen

Gà Đông Tảo có hiện tượng bỏ ăn, đi ngoài phân trắng loãng có màu nâu, gà ủ rũ đã cho uống thuốc tiêu chảy nhưng chưa khỏi. Hỏi gà đã bị mắc bệnh gì và cách khắc phục như nào để đạt được hiệu quả?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi