Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục hiện tượng ao nuôi nổi váng màu vàng

Ao nuôi có diện tích từ 70-80m2, có hiện tượng nổi váng vàng, đã hòa vôi vào nước nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi