Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục hiện tượng cà phê trồng trên đất pha cát bị vàng lá

Cây cà phê trồng trên đất pha cát, lá bị vàng dần, chết cây. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục hiện tượng cà phê trồng trên đất pha cát bị vàng lá:

- Bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC hoặc MÙN CƯA, TRẤU HUN

- Nếu rễ cây thối đen: Cây bị bệnh do nấm gây hại

+ Thoát nước tốt, không để cây bị ngập úng, nhất là trong mùa mưa

+ Đem cây bị bệnh nặng mang ra xa khu trồng tiêu hủy, rắc VÔI khử trùng đất

+ Phun 1 trong các thuốc có hoạt chất PROPICONAZOLE hoặc DIFENOCONAZOLE hoặc HEXACONAZOLE, phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần.

+ Sau 20-30 ngày, dùng PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC cùng PHÂN LÂN và nấm TRICODERMA bón cho cây.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi