Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục hiện tượng chậm lên giống ở lợn nái

Lợn nái chậm lên giống thì cần khắc phục như thế nào?
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi