Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục hiện tượng nước trong ruộng lúa nuôi tôm bị đục

Nuôi tôm trong ruộng lúa, lúc này đã thu hoạch lúa rồi nhưng vẫn nuôi tôm. Nước trong ruộng đục, có thể dùng vôi hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi