Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục hiện tượng rụng lông ở ngan

Ngan rụng nhiều lông ảnh hưởng tới mẫu mã khi bán. Cách khắc phục khá đơn giản.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi