Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục khi cây keo bị bệnh thán thư

Keo trồng được 2 năm, khô từ ngọn lá, lá vàng, khô cành, khô thân, chết. Trong vòng 2 -3 tháng thì chết 20%. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi