Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục khi cây mít bị vàng lá, lá héo đen

100 cây mít có hiện tượng vàng lá, lá chưa già thì bị héo đen, trên thân có đốm đen chấm nhỏ như đầu tăm, những cây bị bệnh ít lá
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi