Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục khi lợn nái sốt, bỏ ăn sau đẻ

Lợn nái 20 tháng, mới đẻ 3 ngày, sốt cao, bỏ ăn, mẩy khô. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi