Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục khoai lang bị bệnh ghẻ củ do nấm gây hại

Khoai lang tím được 3 tháng cây có hiện tượng nổi ghẻ sần ở củ, đứt rễ, ngoài ra bình thường. Cây bị bệnh đã hơn mười ngày nay, hỏi nguyên nhân cây bị sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi