Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục lợn mắc bệnh tai xanh ghép dịch tả

Đàn lợn thương phẩm 10 con từ 25-30kg. 5 ngày nay có 6 con có hiện tượng ho, thở dốc, khó thở, nóng sốt. Tím tai. liệt chân. Đã chết 5 con. Ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

- Tiêm ngay 2 liều VACXIN DỊCH TẢ vào 1 bên mang tai và VACXIN TAI XANH (JXA1-R)

- Dùng toa thuốc

+ Sáng ngày 1,3,5 tiêm MACAVET, 1ml/15-17kg P

+ Sáng và chiều ngày 2,4 tiêm VIDAN - T, 1ml/10kg P

+ Hàng ngày tiêm 1 mũi ANAGIN C

+ Cho uống đủ nước, trong đó có:

T.CÚM GIA SÚC: 1g

SUPER VITAMIN 1g

ĐIỆN GIẢI 1g

Tất cả pha vào 1l nước cho uống tự do 5-7 ngày

Những con không tự uống được cần bơm nước vào miệng cho lợn, mỗi lần bơm 2ml/1kg thể trọng, mỗi ngày bơm 4-8 lần.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi