Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục lợn mẹ chậm động dục sau khi tách con

Nuôi 2 con lợn nái đã tách con được 27 ngày nhưng chưa thấy biểu hiện động dục lại, lợn có hiện tượng ăn kém. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục? Muốn để lợn giống đẻ nhiều con thì cách phối giống như thế nào là hợp lý?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi