Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục trâu bị cứng chân

Trâu nái đã đẻ nhiều lứa, 2 chân phái bên trái có hiện tượng cứng, đi lại khó khăn, khô mũi, ngoài ra bình thường, bị 5 ngày nay, đã dùng thuốc thú y nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

+ Dùng AMOXICILLIN hoặc DOXYCYLINE tiêm bắp 1 lần/ ngày

+ Tiêm bắp CAFEIN + VITAMIN B1, c tiêm bắp 1 lần/ ngày /3 ngày liền

+ Dùng thuốc CATOSAL 10% tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 ngày liền

+ Dùng thuốc Mg- CANXIUM tiêm bắp 1 lần/ ngày /5 ngày liền

+ Dùng ANAGIN tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 ngày liền để hạ sốt

+ Dùng chất điện giải GLUCO - C + VITAMIN ADE + VITAMIN BCOMPLEX cho uống 3 lần/ ngày /5 ngày liền

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi