Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khi nông dân làm du lịch

Khi nhắc đến du lịch nông nghiệp thì ai cũng nghĩ đến đó là nguồn tài nguyên dồi dào, đem lại nguồn lợi kinh tế cho người nông dân đóng góp vào ngân khố quốc gia là không hề nhỏ. Du lịch nông nghiệp chính là sự kết hợp giữa các giá trị tự nhiên và văn hóa truyền thống tại khu vực nông thôn, góp phần bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, cũng như các ngành nghề truyền thống gắn bó với người nông dân từ ngàn đời nay.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi