Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khó khăn của doanh nghiệp khi xuất khẩu vì vấn đề bản quyền cây giống

Yêu cầu 100 đồng/kg này xuất phát từ đâu. Liệu có khả năng các đơn vị sẽ trả số tiền này hay không. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khắc Huy, Giám đốc công ty Hoàng Phát Fruit, đơn vị sở hữu giống thanh long LĐ1.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi