Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khoa học nông nghiệp: Chống nóng cho vật nuôi vào mùa hè

Nắng nóng không chỉ tác động đến sức khỏe của đàn gia cầm mà còn tác động mạnh mẽ đến đàn gia súc nói chung dẫn tới khả năng ăn uống kém, sức khỏe bị giảm sút, khiến khả năng chống chịu bệnh tật của vật nuôi kém và ảnh hưởng đến việc chăn nuôi của các hộ dân.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi