Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khởi nghiệp ở tuổi ngũ tuần liệu có muộn?

Với nhiều người, khi khởi nghiệp ở tuổi ngũ tuần sẽ lo ngại. Tuy nhiên, ông Ngô Mạnh Tường (56 tuổi) ở Yên Bái cho rằng, có đam mê thì khởi nghiệp không bao giờ là muộn. Xây dựng trang trại chăn nuôi gà thương phẩm là hướng đi mới mà ông Tường lựa chọn.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi