Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khuyến nông | "Bán 500 đồng một con ốc nhồi" lão nông thu về 400 triệu/ năm

Khuyến nông | Nuôi ốc nhồi sinh sản là một cách làm mới hiệu quả, được ông Nguyễn Văn Hùng ở Hải Phòng áp dụng thành công. Cũng nhờ cách làm này mỗi ngày ông có thể xuất bán một vạn con ốc giống, mang lại nguồn thu đáng kể.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi