Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khuyến nông | Nuôi ốc nhồi, chỉ cho ăn rau mà thu hàng trăm triệu

Khuyến nông | Để ốc nhồi bố mẹ sinh sản trứng nhiều và chất lượng trứng tốt, thì cần phải có biện pháp chăm sóc thật khoa học. Ôc nhồi thường sinh sống từng cặp trong ao, do đó để mật độ bố mẹ cân đối có thể nhìn bề ngoài kích thước để chọn con giống. Theo ông Nguyễn Văn Hùng ốc nhồi đực và ốc nhồi có nhiều điểm khác nhau nên rất dễ phân biệt. Nguồn thức ăn chủ yếu của ốc nhồi là rau, đặc biệt là lá sắn.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi