Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kinh nghiệm chăm sóc gà giai đoạn ấp nở

Một trong nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng con giống là kỹ thuật ấp nở. Không chỉ đảm bảo ẩm độ, nhiệt độ thích hợp trong giai đoạn ấp, giai đoạn nở.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi