Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kinh nghiệm chăm sóc thỏ con trong mùa nắng nóng

Giai đoạn đầu đời, thỏ con có sức khỏe yếu, kết hợp với nhiệt độ thời tiết nóng sẽ dễ làm suy yếu cơ thể, tăng tỷ lệ nhiễm bệnh và để lại di chứng bệnh trong quá trình phát triển sau này.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi