Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kinh nghiệm nuôi nòng nọc để nòng nọc nở thành ếch

Giai đoạn nòng nọc bốn ngày tuổi là giai đoạn quan trọng, vì chuyên gia cho rằng, ở giai đoạn này tỉ lệ hao hụt ếch có thể lên tới 100%. Bởi vì sức đề kháng của những con nòng nọc là kém và rất dễ bị mắc bệnh và chết hàng loạt. Đây cũng là khâu khiến cho nhiều người nuôi ếch giống bị phá sản ngay khi mới khởi nghiệp.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi