Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kỳ lạ hiện tượng cả đàn cá trắm cuốn vào nhau và chết là bệnh gì?

Nuôi cá trắm trong lồng, cả đàn cá trắm cỏ cuốn vào nhau, vớt lên thấy rốn đỏ, nước ao bình thường, đã cho cá ăn tỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi