Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kỹ thuật chăm sóc lợn giai đoạn khai thác tinh

Một con heo đực giống tốt sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với một con nái tốt, nhất là trong điều kiện hiện nay đang áp dụng phổ biến kỹ thuật gieo tinh nhân tạo. Để nuôi dưỡng và khai thác sử dụng thành công heo đực giống thì người chăn nuôi cần chú ý những yếu tố sau:

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi