Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kỹ thuật khai thác và bảo quản mật ong theo tiêu chuẩn VietGAP

Đối với các hộ nuôi ong truyền thống, để mật đặc đạt tiêu chuẩn VietGAP thì không được khai thác quá nhiều lần với chu kì ngắn.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi