Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng tại TP. HCM

Kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng tại TP.HCM mang lại hiệu quả tối ưu. Vậy kỹ thuật trồng ra sao, cách thức trồng như thế nào để mang lại giá trị cao? Trong phần tiếp theo của chương trình, mời bà con cùng tham quan mô hình cá Koi. Mô hình này đang trở thành 1 cơn sốt và mang lại nguồn lợi kinh tế cao.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi