Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lá đinh lăng bị cháy lốm đốm rồi khô dần phải làm sao?

Đinh lăng 2 năm tuổi, có hiện tượng: - Lá ở tầng trên bị cháy, lốm đốm rồi khô dần cả lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi